Sant'Antòni di Caragnàni, Sant'Antòni de Calanzànos
1500
354